Porozmawiaj


GAdu-GAdu Chat

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Start Audyt informatyczny

Linki sponsorowane

Audt Informatyczny
Czym wi?c jest audyt informatyczny?

Audyt informatyczny to ci?g?y proces zbierania i oceniania dowodw w celu okre?lenia czy system informatyczny i zwi?zane z nim zasoby w?a?ciwie chroni? maj?tek, utrzymuj? integralno?? danych i dostarczaj? odpowiednich i rzetelnych informacji, osi?gaj? efektywnie cele organizacji, oszcz?dnie wykorzystuj? zasoby i stosuj? mechanizmy kontroli wewn?trznej, tak aby dostarczy? rozs?dnego zapewnienia, ?e osi?gane s? cele operacyjne i kontrolne, oraz ?e chroni si? przed niepo??danymi zdarzeniami lub s? one na czas wykrywane a ich skutki na czas korygowane.  

Podstawowy zakres audytu informatycznego obejmuje:
a)    zarz?dzanie systemami informatycznymi
b)    zarz?dzanie i wykorzystanie aplikacji
c)    zarz?dzanie i wykorzystanie systemw operacyjnych
d)    sie?, Internet, Intranet
e)    bezpiecze?stwo IT
Rezultaty audytu zawarte s? w raporcie, ktry wskazuje ryzyka dla poszczeglnych obszarw IT oraz rekomendacje pozwalaj?ce ograniczy? ryzyko.

Co jest celem audytu informatycznego?
Celem audytu informatycznego jest dostarczanie kierownictwu organizacji niezale?nych i obiektywnych ocen dotycz?cych wdra?anych i eksploatowanych systemw informatycznych. Jest nim rwnie? rwnie? zaprowadzenie porz?dku w oprogramowaniu, tak by kierownictwo mia?o pewno??, ?e ka?dy program w jego firmie jest u?ywany zgodnie z licencjami i optymalnie wykorzystywany przez pracownikw. Co w perspektywie czasu da? mo?e wymierne oszcz?dno?ci dzi?ki ?wiadomemu wykorzystaniu oprogramowania i korzystaniu z najodpowiedniejszych opcji zakupowych, oraz zmniejszeniem kosztw pomocy technicznej dzi?ki standaryzacji i usuni?ciu zb?dnych i przestarza?ych elementw.

Wspomniana wcze?niej definicja audytu informatycznego zawiera kluczowe s?owo jakim jest ci?g?y proces. Proces ten stanowi przebieg tworzenia bezpiecze?stwa w przedsi?biorstwie. Jest on wieloetapowy i sk?ada si? z:

1.    Przeprowadzenie audytu oprogramowania
2.    Przeprowadzenie audyt bezpiecze?stwa
3.    Utworzenie b?d? modyfikacja polityki bezpiecze?stwa
4.    Ustawiczne szkolenia pracownikw
5.    Uzyskanie certyfikatu ISO 27001


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Audyt oprogramowania 11690
 
         

Ta strona u?ywa cookies (ciasteczka) w celu: ?wiadczenia us?ug i zbieraniu statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? Twojej przegl?darki oznacza, ?e b?d? one umieszczane w Twoim urz?dzeniu ko?cowym. Pami?taj, ?e zawsze mo?esz zmieni? te ustawienia. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzie? si? wi?cej.

Akceptuję ciasteczka z tej strony