Porozmawiaj


GAdu-GAdu Chat

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Start

Linki sponsorowane

"Cookies" - co to jest?

Cookies to male?kie ?porcje? informacji, zapisywane przez Twoj? przegl?dark?. Wszyscy stosuj? cookies - dlaczego? To proste - dzi?ki cookies strony internetowe pami?taj? Twoje preferencje. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma ?adnego wp?ywu na Twoje oprogramowanie ani sprz?t.

Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookie

  • Wydajno??, analiza oraz badania

    Korzystamy z plikw cookie tylko i wy??cznie aby dowiedzie? si?, jak dobrze dzia?a nasza strona www. Ponadto, wykorzystujemy pliki cookie, aby zrozumie?, usprawni? funkcje oraz us?ugi.

    Wi?kszo?? przegl?darek umo?liwia u?ytkownikom kontrolowanie plikw cookie w ustawieniach preferencji. Ograniczenie mo?liwo?ci witryn do ustawienia plikw cookie mo?e pogorszy? ogln? jako?? korzystania z witryny.

    Pliki cookies zwi?zane z badaniami internetu pochodz? od Google Inc. Wykorzystuj?c oprogramowanie google analytics, witryna zamieszcza w komputerze u?ytkownika kod zliczaj?cy umo?liwiaj?cy zbieranie danych o u?ytkownikach. Timetax Sp. z o.o. informuje, ?e jest stron? umowy z GOOGLE Inc. i u?ywa mechanizmu anonimizacji nr IP u?ytkownika. W ka?dej chwili u?ytkownik mo?e sprzeciwi? si? zbieraniu danych poprzez zmiany ustawie? przegl?darki internetowej.

Jak mo?esz zarz?dza? swoimi plikami "cookies"?

Je?li u?ytkownik nie chce otrzymywa? plikw cookie, mo?e zmieni? ustawienia przegl?darki.

W celu zarz?dzania ustawienia cookies wybierz z listy poni?ej przegl?dark? internetow?, ktrej u?ywasz i post?puj zgodnie z instrukcjami:

Urz?dzenia mobilne:

 
         

Ta strona u?ywa cookies (ciasteczka) w celu: ?wiadczenia us?ug i zbieraniu statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? Twojej przegl?darki oznacza, ?e b?d? one umieszczane w Twoim urz?dzeniu ko?cowym. Pami?taj, ?e zawsze mo?esz zmieni? te ustawienia. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzie? si? wi?cej.

Akceptuję ciasteczka z tej strony